Istotne zmiany w JPK od lipca 2020 roku

1 lipca 2020 roku w życie wejdą przepisy, które przewidują składanie nowego dokumentu elektronicznego dla przesyłania deklaracji VAT oraz informacji o ewidencji VAT. Tym samym obowiązek składania deklaracji VAT-7/VAT-7K połączony zostanie z koniecznością przesyłania plików JPK_VAT. Planowo zmiany te wejść miały w życie z dniem 1 kwietnia bieżącego roku. Jednak z uwagi na epidemię koronawirusa postanowiono przesunąć je w czasie.

Nowy obowiązek podatkowy

Do tej pory, czynni podatnicy VAT musieli składać deklarację VAT w formie elektronicznej do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu bądź kwartalnie (deklaracje VAT-7K). Oprócz tego mają oni obowiązek przekazywania szefowi KAS za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informacji o prowadzonej przez siebie ewidencji VAT w postaci pliku JPK_VAT za okresy miesięczne. Mają na to czas do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

Celem wprowadzenia JPK_VAT jest uproszczenie procesu raportowania VAT. Nowy plik będzie połączony z deklaracją VAT i rejestrem VAT. Nowe przepisy oznaczają dla podatników sporo zmian, w tym przede wszystkim konieczność dostosowania do nich systemów księgowych.

Kogo dotyczy nowy plik JPK_VAT?

W praktyce nowy plik JPK_VAT obejmie część deklaracyjną oraz ewidencyjną. Składany będzie przez wszystkich czynnych podatników VAT. Początkowo planowano, że taki obowiązek od 1 kwietnia 2020 roku będą mieć duże przedsiębiorstwa. Od lipca przepisy miały już obowiązywać wszystkich bez wyjątku. Przez wzgląd na epidemię koronawiusa zmiany przesunięto w czasie. Tym samym wszyscy przedsiębiorcy będą mieć obowiązek stosowania nowego pliku JPK_VAT od dnia 1 lipca 2020 roku, a więc w terminie pierwotnie zakładanym dla firm małych i średnich. To dobra informacja dla wielu przedsiębiorców, którzy od dawna zwracali uwagę na to, że na wprowadzenie zmian jest zdecydowanie za mało czasu.

Nadal istnieć będzie możliwość rozliczania się przez niektórych podatników za okresy kwartalne. W praktyce, obowiązywać więc będą dwa warianty JPK_VAT. KPK_V7M przesyłany będzie przez podatników rozliczających się co miesiąc a JPK_V7K dotyczyć będzie podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.

Nowy plik JPK_VAT – co trzeba o nim wiedzieć?

Nowy JPK_VAT składać się będzie z części deklaracyjnej i ewidencyjnej. Pierwsza zastąpi obecnie składane deklaracje VAT-7 oraz VAT-7K, a druga plik JPK_VAT. W praktyce dane wykazywane w części deklaracyjnej nie będą różnić się zbyt mocno od tych wykazywanych do tej pory w deklaracjach podatkowych. Inaczej będzie jednak w przypadku części ewidencyjnej. Tutaj wprowadzono obowiązek przekazywania trzech grup informacji – obowiązek oznaczania wybranych transakcji, obowiązek wykazywania wybranych dowodów sprzedaży i zakupu oraz obowiązek oznaczania wybranych towarów i usług oznaczeniami literowymi.

Zmianie natomiast nie ulegną zasady składania deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych, które są opodatkowane w formie ryczałtu oraz innych deklaracji podatkowych w zakresie podatku VAT. Te również po dniu 31 czerwca marca 2020 roku będą składane bez zmian.

Więcej na temat finansów znajdą Państwo na stronie http://www.ozogtomczykowski.pl/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here