Kiedy spółka traci status małego podatnika?
Kiedy spółka traci status małego podatnika?

Kiedy spółka traci status małego podatnika?

Bycie małym podatnikiem to korzystne rozwiązanie dla wielu przedsiębiorców w Polsce. Oznacza to m.in. niższe obciążenia podatkowe i uproszczone zasady rozliczeń. Jednakże, istnieją pewne warunki, które muszą być spełnione, aby spółka mogła cieszyć się tym statusem. W tym artykule omówimy, kiedy spółka traci status małego podatnika.

1. Przekroczenie limitu przychodów

Aby kwalifikować się jako mały podatnik, spółka nie może przekroczyć określonego limitu przychodów. Obecnie, limit ten wynosi 1 200 000 złotych rocznie. Jeśli spółka osiągnie wyższe przychody, automatycznie traci status małego podatnika.

Warto zauważyć, że limit ten dotyczy przychodów ze sprzedaży towarów, produktów i usług. Nie obejmuje on przychodów z innych źródeł, takich jak np. dochody z nieruchomości czy odsetki bankowe.

2. Przekroczenie limitu wartości aktywów

Kolejnym warunkiem, który musi być spełniony, aby spółka mogła być uznana za małego podatnika, jest nieprzekraczanie limitu wartości aktywów. Obecnie, limit ten wynosi 6 000 000 złotych. Jeśli wartość aktywów spółki przekroczy ten limit, spółka traci status małego podatnika.

Warto zaznaczyć, że wartość aktywów obejmuje m.in. nieruchomości, środki trwałe, zapasy oraz należności. Nie obejmuje ona natomiast kapitału zakładowego spółki.

3. Przekroczenie limitu zatrudnienia

Ostatnim warunkiem, który musi być spełniony, aby spółka mogła być uznana za małego podatnika, jest nieprzekraczanie limitu zatrudnienia. Obecnie, limit ten wynosi 50 pracowników. Jeśli spółka zatrudnia więcej niż 50 pracowników, traci status małego podatnika.

Warto zauważyć, że limit ten dotyczy pełnoetatowych pracowników. Pracownicy zatrudnieni na niepełny etat są liczni w sposób proporcjonalny do pełnoetatowych.

Podsumowanie

Bycie małym podatnikiem to korzystne rozwiązanie dla wielu przedsiębiorców w Polsce. Jednakże, istnieją pewne warunki, które muszą być spełnione, aby spółka mogła cieszyć się tym statusem. Przekroczenie limitu przychodów, wartości aktywów lub zatrudnienia powoduje utratę statusu małego podatnika. Ważne jest, aby przedsiębiorcy byli świadomi tych warunków i regularnie monitorowali swoje wskaźniki, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.

Spółka traci status małego podatnika, gdy jej przychody przekroczą 1 200 000 zł w poprzednim roku podatkowym.

Link do strony: https://www.badzmyzdrowi.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here