Informacje

Najnowsze


Artykuł dodał(a) Paulina, poniedziałek 15-listopad-2017

Nieznajomość rosyjskiego to nie problem
Rynki Europy wschodniej, niezależnie od zawirowań politycznych, od lat są łakomym kąskiem dla przedsiębiorców z całej Unii Europejskiej.

Liczba ludności jaka zamieszkuje te tereny oraz polityka gospodarcza krajów postradzieckich, która skoncentrowana jest raczej na przemyśle surowcowym niż na zaspokajaniu bieżących potrzeb obywateli, sprawiają, że zapotrzebowanie dostawy wielu towarów i usług z zachodu ciągle jest przeogromne. 
Korzystają z tego zwłaszcza rodzimi przedsiębiorcy, którzy ze względu na położenie geograficzne Polski, stanowią bardzo istotne źródło zaspokajania potrzeb konsumpcyjnych rosyjskojęzycznej ludności. Przeszkodę w handlu może stanowić co prawda skomplikowany system prawny i bariera językowa, ale w dzisiejszych czasach nie są to problemy, których nie dałoby się w łatwy sposób rozwiązać. Jeśli potencjalny kontrahent nie posługuje się językiem polskim, to zawsze można przecież skorzystać ze specjalistycznej pomocy. 
Miejscowy prawnik i tłumacz języka rosyjskiego bardzo szybko mogą usunąć bariery, na które napotyka polski przedsiębiorca chcący wejść na tamtejszy rynek. Usługi tłumaczenia rosyjskiego, pomimo braku nauki tego języka w szkołach, w dalszym ciągu są łatwo dostępne, a ich ceny nie są zaporowe. Najpopularniejszą usługą jest oczywiście tłumaczenie dokumentów i tekstów dostarczanych do biura tłumacza, ale specjaliści oferują także inne usługi. Jeśli zajdzie potrzeba osobistego (lub telefonicznego) kontaktu z klientem to z pomocą przyjdą nam tłumaczenia konsekutywne i szeptane z rosyjskiego. W tym przypadku bariera językowa jest niwelowana przez tłumacza asystującego przy rozmowie z rosyjskojęzycznym kontrahentem.

Fotorelacja


tłumacz
usługi
rosyjski